Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Liptovská Porúbka

Liptovská Porúbka

Obec je situovaná juhovýchodne od okresného mesta Liptovský Mikuláš, vzdialeného 14 km. Kataster obce je tvarovo veľmi premenlivý, s rôznorodým podložím a širokým rozsahom nadmorskej výšky – od 659 m n. m. (Liptovská Porúbka) do 1722 m n. m. (Rovná hoľa). Vďaka tomu sa v tejto oblasti vyskytuje množstvo vzácnych rastlín a živočíchov. Kataster zasahuje do ochranného pásma NAPANT-u s 2. stupňom ochrany a zo svojej väčšej časti i do samotného národného parku s 3. stupňom ochrany. Najcennejšie časti chotára sú súčasťou maloplošných chránených území: Národná prírodná rezervácia Ohnište a Prírodná pamiatka Mašiansky balvan.

Základom dnešného názvu obce bolo už od počiatku slovo Poruba – dedina vznikla vyrúbaním lesa na pôvodne zalesnenom brehu rieky Váh. Dobový prívlastok Križanova dostala podľa mena šoltýsa – dedičného richtára, ktorý ju založil na základe nemeckého práva na podnet zemianskeho rodu z Liptovského Jána. Noví osadníci však nepochádzali z Liptova. Liptovská Porúbka ako poddanská obec patrila pod správu zemepánov rodu Svätojánskovcov (Szentiványiovcov) z Liptovského Jána.

Obec sa prvý krát spomína v listine z 29. júna 1377 ako usadlosť pod názvom Crisonporuba (Križanova Poruba). Prvé usadlosti v novozaloženej dedine boli podľa nemeckého práva oslobodené od povinností voči zemepánovi na určitú lehotu, pokým nebude územie dediny vyklčované, domy postavené a polia obrobené. Po tejto lehote museli platiť dane zemepánovi, kráľovi aj farárovi. V roku 1600 stálo v Liptovskej Porúbke 41 poddanských domov a jeden mlyn. Patrila tak vtedy k veľkým dedinám. Koncom 17. storočia už bola jednou z najhustejšie osídlených dedín v hornom Liptove. 

Obec sa v období protifašistického boja stala jednou z významných centier ilegálnej práce na Liptove. Obyvatelia úzko spolupracovali a pomáhali partizánom, mnohí vstúpili do radov partizánskych oddielov. 13.10.1944 tu havarovalo lietadlo prinášajúce pomoc zo ZSSR. 

Dominantou obce je evanjelický kostol z rokov 1914-1918. Stojí na mieste staršieho kostola. Autorom stavby je architekt Milan Michal Harminc.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.