Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Liptovský Ján

Liptovský Ján drží európsky unikát. Nachádza sa tu najviac zemianskych kaštieľov v rámci jednej obce. Je bohatý na minerálne a termálne pramene, ktoré sú známe svojimi liečivými účinkami. Prameň Rudolf napája termálne kúpalisko a krytý bazén v hoteli Máj. Súčasťou krás Jánskej doliny sú splete podzemných priestorov, ktoré sa tiahnu asi 100 km po obidvoch stranách údolia. Najznámejšou jaskyňou je Stanišovská jaskyňa.

Zvláštne postavenie Liptovského Jána v histórii, keď bol zemianskou obcou s rozľahlými územnými celkami, odrazilo sa na celkovej výstavbe obce s mimoriadnym množstvom zachovaných kaštieľov, pôvodne umiestnených v rozľahlých sadoch a záhradách. Samostatnú čast tvorila zemianska zástavba. Poddanní bývali v inej časti obce, v ulicovitej zástavbe. V posledných 70-tich rokoch sa tento rozdiel stiera vsúvaním domov a parceláciou záhrad medzi kúrie a kaštiele, ktoré však nezotreli charakter zemianskej zástavby, skladajúcej sa z domov umiestnených v bohatej zeleni.

Začiatky obce sa kladú do roku 1263, keď na území obce existoval hrádok a stredoveký kostol, ako to dokladá listinami prof. Luby vo svojom príspevku. Zachované pamiatky však pochádzajú z neskorších čias.

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa je ranogotická stavba z konca 13. storočia. Nachádza sa v opevnenom areáli, na vyvýšenej polohe uprostred obce. Veža kostola bola pristavaná až v roku 1808. Zo stredovekých detailov sa zachoval okrem hrubej stavby severný neskororománsky portál. V interiéri sa zachovali gotické prvky z 15. a 16. storočia. Súčasťou interiéru sú aj pamiatky na miestny rod Sentivániovcov, epitaf a mortuárium.

Evanjelický kostol pochádza z roku 1785. V roku 1907 ho postihol požiar, po ktorom bol prestavaný v duchu neogotiky pod vedením staviteľa Juraja Košúta.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.