Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Závažná Poruba

Závažná Poruba

Katastrálne územie obce má rozlohu 1 856 ha mimo intravilánu obce, nachádza na území národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v 1.-5. stupni ochrany prírody. Závažná Poruba leží v strednej časti Liptovskej kotliny v doline Lažtek. Nadmorská výška v strede obce je 615 m n. m., v chotári 589-1751 m n. m.

 Nad obcou sa nachádza Areál zimných športov – Opalisko. V lete je obľúbená pešia turistika po značených turistických chodníkoch a značené cyklotrasy, ktoré sú súčasťou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). V obci sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské i športové akcie.

Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby pochádza z roku 1263. Je to donačná listina kráľa Bela IV, ktorou daroval Bohumírovi, synovi Vavrinca, za vojenské zásluhy a na jeho požiadanie rozsiahle územie v listine označované ako Wezwerez, ležiace na pravom brehu Váhu. Bolo vymedzené potokom Štiavnica od prameňa, brehom Váhu a tokom riečky Bocianka. Obec Závažná Poruba sa prvý krát spomína v listine z júna 1377 ako possessio (sídlisko, usadlosť,dedina) pod maďarským názvom „Nemeth-poruba“ (Nemecká Poruba)

Evanjelický kostol v obci je neogotická stavba z roku 1933. V interiéri sa nachádzajú secesné prvky zariadenia. Rímskokatolícka kaplnka sv. Lukáša evanjelistu je klasicistická stavba a pochádza z roku 1837.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.